Công ty Cổ Phần Lipi Việt Nam

Giám đốc nhân sự: Nguyễn Hữu Thông

Ngành nghề: Nhập khẩu mỹ phẩm – thực phẩm chức năng

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K103