CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG GREEN HOUSE VIỆT NAM

Giám Đốc : Hứa Kiến Thành

Ngành nghề : Tư vấn thiết kế, kiến trúc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K50