CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 3S

Giám Đốc: Bùi Văn Kiên

Ngành nghề: Thiết kế nội thất

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K16