CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ 282

Giám Đốc : Phạm Thanh Huy

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật

Thị Trường : Toàn quốc 

Khoá học : K75