CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP SẠCH HIRYO

Giám Đốc: Nguyễn Thành Công

Ngành nghề: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K68