CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÍ SẠCH VIỆT NAM

Giám Đốc : Bùi Thị Kim Thoa

Ngành nghề: Cung cấp sản phẩm liên quan tới không khí

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K75