CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY SÀI GÒN

Giám Đốc : Trần Thị Thu Hương

Ngành nghề : Cửa căn hộ

Thị Trường: Miền nam

Khoá học: K89