Công ty cổ phần Eustream

CEO: Đỗ Xuân Tùng

Phó Giám Đốc: Tăng Thị Nết

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K91

Danh mục: Từ khóa: