CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ VÀ TTNT ĐÔNG NGÔ

Giám Đốc : Ngô Thế Công

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm nội thất

Thị Trường: Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K82