Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Việt Nhật

Giám đốc: Lê Việt Hà

Ngành nghề: Vật liệu xây dựng

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K99

Danh mục: Từ khóa: