CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SICOM

Giám Đốc : Trần Việt Anh

Ngành nghề: Xây dựng nhà để ở 

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K67