CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM

Giám Đốc : Phạm Thị Thuý Nga

Ngành nghề : Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K16