CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WOODEN PALLET VIỆT NAM

Giám Đốc : Đặng Tuấn Nam

Ngành nghề : Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72