CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC

Giám Đốc: Trần Việt Thắng

Ngành nghề: Xuất khẩu lao động

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K9