CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PHOENIX VIỆT NAM

Chủ tịch: Nguyễn Thành Công

Ngành nghề: Kinh doanh dược

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Danh mục: , Từ khóa: