CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI ĐĂNG TOMI

Giám Đốc : Nguyễn Việt Dũng

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm đông lạnh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54