CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN T&T

Giám Đốc: Đỗ Hữu Tiến

Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K68