CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Giám Đốc : Ngô Anh Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất keo ốp lát, hoá chất xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K75