CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG HUỆ

Giám đốc: Nguyễn Chí Long

Ngành nghề: Bất động sản

Thị Trường: Đăk Nông

Khoá học: K94

Danh mục: Từ khóa: