CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIAO NHẬN QUỐC TẾ G.S.A

Giám Đốc : Trần Thị Bảo Xuyên

Ngành nghề : Dịch vụ liên quan đến vận tải

Thị Trường : Toàn quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Châu Mỹ, Châu Âu

Khoá học : K59