CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT XANH

Giám Đốc: Trần Quốc Báu

Ngành nghề: Sản xuất các sản phẩm từ plastic , máy bơm

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K16