CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HAPPYLIVES

Giám Đốc: Ngô Thị Bảo Trân

Ngành nghề: Đào tạo doanh nghiệp

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Gia Lai

Khoá học: K16