CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM

Giám Đốc : Trần Văn Quân

Ngành nghề : Buôn bán hoá chất công nghiệp, mặt hàng điện tử điện lạnh,hàng gia dụng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K57