CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HAVITANA

Giám Đốc : Hà Văn Hải

Ngành nghề : Buôn bán vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K81