CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN ANH MINH

Giám Đốc: Nguyễn Đức Anh

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82