CÔNG TY CỔ PHẦN BOXI VIỆT NAM

Giám Đốc : Phạm Hải Văn

Ngành nghề : Lập trình máy vi tính

Thị Trường  : Hà Nội

Khoá học : K20

Danh mục: Từ khóa: