CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM THÀNH ĐÔ

Giám Đốc : Trần Duy Thành

Ngành nghề : Tư vấn, thiết kế thi công trọn gói công trình

Thị Trường: Nghệ An, Hà Tĩnh

Khoá học: K79