CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THƠM THỰC

Giám Đốc : Nguyễn Thị Thơm

Ngành nghề : Gia vị

Thị Trường: Bắc Ninh

Khoá học: K81