CÔNG TY CỔ PHẦN NEWLAND GROUP

Giám Đốc : Phạm Quang Thiêm

Ngành nghề : Bất động sản

Thị Trường: Bắc Giang, Hà Nội

Khoá học: K79