CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES

Giám Đốc : Nguyễn Trường Sơn

Ngành nghề : Bất động sản

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K79