Cơ sở SX và TM thực phẩm Hải Nam

Chủ cơ sở: Lê Kim Thoa

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K103

Danh mục: Từ khóa: