CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH KHÔ MÈ BÀ LIỄU MẸ

Giám Đốc : Huỳnh Đức Sol

Ngành nghề : Sản xuất các loại bánh từ bột

Thị Trường : Đà Nẵng

Khoá học : K61