CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN ĐẠI LONG

Giám Đốc : Đặng Hoàng Tú

Ngành nghề : Bán buôn dụng cụ bóng bàn

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K18