Asia Food & Beverage Co., Ltd

Founder & CEO: Nguyễn Duy Khánh

Ngành nghề: Sản Xuất, Xuất khẩu nước giải khát

Thị Trường: Toàn cầu

Khoá học: K108