Anh Tuân Veston

Giám chút xưởng may: Vũ văn tuấn

Ngành nghề: sản xuất hàng may mặc

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Danh mục: Từ khóa: