255 FOOD GARDEN

Giám Đốc : Ninh Quốc Cường

Ngành nghề : Quán Nhậu

Thị Trường : Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K83