Giám Đốc : Nguyễn Thị Nguyện

Ngành nghề : Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Việt – Trung

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Tạ Thị Như Thuỷ

Ngành nghề : Bán buôn Mỹ phẩm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Văn Thành

Ngành nghề : Sản xuất, bán buôn giày dép

Thị Trường : Toàn quốc, Nga, Ấn Độ, Mỹ 

Khoá học : K9

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lưu Vũ Hà Trung

Ngành nghề : Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K81

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Đức Anh

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82

Xem chi tiết