CEO: Đỗ Thị Dung

Founder: Đỗ Xuân Tuyến

Ngành nghề: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết