Giám Đốc : Trương Minh Huấn

Ngành nghề : Cá cảnh 

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Thị Kiều

Ngành nghề : Thiết bị thú y

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Thành Trung

Ngành nghề : Hoạt động thú y

Thị Trường : Bình Dương

Khoá học : K77

Xem chi tiết