Giám đốc: Trần Hồng Ngọc

Ngành nghề: Tư vấn, môi giới bất động sản

Thị Trường: Đắk Lắk

Khoá học: K99

Xem chi tiết