Ngành nghề: Tư vấn Thiết kế và Thi công Xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc và thị trường nước ngoài

Khoá học: K108

Xem chi tiết

Giám Đốc : Chu Văn Nam

Ngành nghề: Tư vấn Thiết kế và Thi công Xây dựng

Thị Trường: hành Phố Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Phía Nam

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thanh Nam

Ngành nghề: Xây dựng – Nội thất

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Thị Thu Hà

Ngành nghề: Xây dựng (Ép cọc kè biển, kè sông)

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Quốc Đại

Ngành nghề: Thi công xây dựng

Thị Trường: Miền Nam

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề: Thiết kế xây dựng

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Cảnh Huy

Ngành nghề : Xây dựng nhà xưởng công nghiệp

Thị Trường: Miền Nam

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Thị Hương

Ngành nghề : Thiết kế, giám sát thi công xây dựng

Thị Trường : Bà rịa vũng tàu

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Đức Thọ

Ngành nghề : Tổng thầu thi công cơ điện

Thị Trường: Miền Trung

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Phương

Ngành nghề : Kiến trúc, Xây dựng, Nội thất

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Duy Thành

Ngành nghề : Tư vấn, thiết kế thi công trọn gói công trình

Thị Trường: Nghệ An, Hà Tĩnh

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Hoàng

Ngành nghề : Xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Châu Văn Đông

Ngành nghề : Thiết kế, thi công nội thất

Thị Trường: Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Đình Phú

Ngành nghề : Xây dựng

Thị Trường: Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Việt Anh

Ngành nghề: Xây dựng nhà để ở 

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phan Thanh Vân

Ngành nghề: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Thế Hoạt

Ngành nghề: Xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng

Thị Trường: Hải Phòng , Quảng Ninh , Hải Dương , Thái Bình 

Khoá học: K75

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Văn Trường

Ngành nghề : Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K52

Xem chi tiết

Giám Đốc : Khúc Văn Thắng

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kĩ thuật

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K58

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trịnh Văn Cường

Ngành nghề : Xây dựng nhà các loại

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đoàn Văn Hải

Ngành nghề : Thi công tháo dỡ, đào móng công trình xây dựng

Thị Trường : Hà Nội, Miền Bắc

Khoá học : K46

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hứa Kiến Thành

Ngành nghề : Tư vấn thiết kế, kiến trúc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K50

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Văn Hưng

Ngành nghề:Thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K51

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Văn Mến

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc, xây dựng nhà để ở

Thị Trường : Nha Trang- Khánh Hoà, Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trịnh Văn Thắng

Ngành nghề : Chuyên cung cấp dịch vụ thi công nhà trọn gói

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K51

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Cần

Ngành nghề : Hoàn thiện công trình xây dựng, bán buôn cửa các loại

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Khuất Thị Trang

Ngành nghề : Xây dựng, nội thất

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thành Nghiêm

Ngành nghề : Xây dựng công trình điện

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K11

Xem chi tiết