Chủ doanh nghiệp: Lê Tuấn Anh

Chủ cơ sở: Phạm Ngọc Lĩnh

Ngành nghề: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết