CEO: Nguyễn Minh Đức

Ngành nghề: Thương mại dịch vụ xe máy công trình

Thị Trường: Bình Dương, Hà Tĩnh, các tỉnh miền Nam

Khoá học: K105

Xem chi tiết