Giám đốc: Lưu A Sênh

Ngành nghề: In ấn tem nhãn

Thị Trường: Bình Dương , Đồng Nai

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Minh Hiếu

Ngành nghề : Đào tạo, Marketing

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Thanh Tú

Ngành nghề : In ấn

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phan Thị Mỹ Hằng

Ngành nghề : In ấn

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Khánh Linh

Ngành nghề : Quảng cáo 

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K74

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Trung Hoà

Ngành nghề : Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K48

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Hồng Phong

Ngành nghề: Xuất bản phần mềm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K48

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Ngọc Hà

Ngành nghề : Sản xuất phim quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lã Thị Ánh Hồng

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Nguyên Thương

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Thuỷ

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79, K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Dương Ngọc Cường

Ngành nghề  : Xuất bản phần mềm

Thị Trường  : Toàn quốc

Khoá học : K51

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Chí Quý

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K51

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Xuân Thoại

Ngành nghề : Dịch vụ quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc, Hàn Quốc

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Hải Văn

Ngành nghề : Lập trình máy vi tính

Thị Trường  : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đào Khắc Cử

Ngành nghề : Thiết kế website và gia công phần mềm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K9

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lưu Văn Trường

Ngành nghề : Sản xuất video quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Biên

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc: Cao Đình Hạnh

Ngành nghề: Phát hành báo chí

Thị Trường: Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học: K12

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Ngọc Toán

Ngành nghề : Sản xuất phim hoạt hình, phát triển kênh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Thanh Tú

Ngành nghề : In ấn

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K81

Xem chi tiết

Giám đốc: NGUYỄN KHÁNH LINH

Ngành nghề: Marketing

Thị trường: TP Hồ Chí Minh

Khóa học: K74

 

 

Xem chi tiết