Giám đốc: Nguyễn Duy Hạnh

Ngành nghề: Thiết bị văn phòng

Thị Trường: Vũng Tàu, Đồng Nai, Sài Gòn

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Mạnh Cường

Ngành nghề : Đèn năng lượng mặt trời

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Võ Thái Dương

Ngành nghề :  Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K74

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vương Ngân Định

Ngành nghề : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Xuân Văn

Ngành nghề : Bán buôn máy pha chế, nguyên liệu pha chế

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K19

Xem chi tiết

Giám đốc: LÊ THÀNH VŨ

Ngành nghề: Điện máy

Thị trường: Bình Định

 

 

Xem chi tiết