CEO: Trần Hữu Kiều

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Bà Rịa – Vũng Tàu

Khoá học: K89

Xem chi tiết

CEO: Lưu Cẩm Xương

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết

CEO: Vũ Minh Sơn

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Giám đốc: Bùi Đức Tiệp

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Giám đốc: Cao Xuân Vịnh

Ngành nghề: Hoạt động tư vấn quản lý

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết