Giám đốc: Nguyễn Thị Hạnh

Ngành nghề: Thiết bị nhà bếp và Khoá thông minh

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Thị Kim Thoa

Ngành nghề: Cung cấp sản phẩm liên quan tới không khí

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K75

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Thị Anh Thư

Ngành nghề : Buôn bán máy móc, thiết bị điện

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K20

Xem chi tiết