Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Ngành nghề: Máy ảnh& Máy quay

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Duy Hạnh

Ngành nghề : Thiết bị an ninh, camera quan sát, nhà thông minh

Thị Trường: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám đốc: Lã Nam Long

Ngành nghề : Kinh doanh bộ máy vi tính

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đình Huân

Ngành nghề : Thương mại điện máy

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Thủy

Ngành nghề : Thương mại điện tử

Thị Trường: Thái Bình

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lương Văn Quế

Ngành nghề : LED trang trí, Quảng Cáo và Màn hình LED

Thị Trường: Lâm Đồng, Khánh Hoà

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Đức Tú

Ngành nghề : Công nghệ thông tin, viễn thông

Thị Trường: Toàn Quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Đình Dũng

Ngành nghề : Sản xuất linh kiện điện tử

Thị Trường : Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc

Khoá học : K19

Xem chi tiết