CEO: Phạm Hoàng Yến

Ngành nghề: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

CEO: Đỗ Văn Thành

Ngành nghề: Sản xuất hoá chất cơ bản. Sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K108

Xem chi tiết

Founder & CEO: Nguyễn Duy Khánh

Ngành nghề: Sản Xuất, Xuất khẩu nước giải khát

Thị Trường: Toàn cầu

Khoá học: K108

Xem chi tiết

CEO: Lê Hà Thùy Quyên

Ngành nghề: Sản xuất, thi công, dịch vụ

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Thanh Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thiết bị hệ thống đường ống

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết