Giám đốc: Nguyễn Văn

Ngành nghề: Thời trang trẻ em

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Hiếu

Ngành nghề : Giày da, Sục

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Sỹ Tâm

Ngành nghề : May trang phục

Thị Trường : Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học : K70

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Thị Hải

Ngành nghề : Bán buôn hàng may mặc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K51

Xem chi tiết

Giám Đốc: Đinh Thị Hồng Thịnh

Ngành nghề: May trang phục, sản xuất hàng may sẵn

Thị Trường: Ninh Bình

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hồng Phúc

Ngành nghề: Sản xuất hàng dệt sẵn

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Kiên

Ngành nghề : May trang phục

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K3

Xem chi tiết